Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Báo Lao Động: LĐLĐ tỉnh Nam Định phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh

LĐLĐ tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/cong-doan/ldld-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-cong-an-tinh-trong-cong-tac-bao-ve-an-ninh-735973.ldo

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CA tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp của hai bên trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo ANTT đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí cho cán bộ Công đoàn các cấp cũng như đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có ý thức tự phòng ngừa, tích cực đấu tranh tố giác, phát hiện tội phạm.

Kế hoạch tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Trao đổi thông tin về tình hình ANTT; tình hình có liên quan tới tổ chức CĐ và CNVCLĐ; diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng cũng như bức xúc đang nổi lên trong CNVCLĐ; tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ của người sử dụng lao động; tham mưu xây dựng và thực hiên thiết chế CĐ; tham mưu, đề xuất về công tác đảm bảo ANTT, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh; phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự xẩy ra liên quan đến CNVCLĐ và CĐ; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết hợp với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” và triển khai thực hiện Thông tư 32/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”...

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định hy vọng Kế hoạch phối hợp sẽ đem lại hoạt động tốt hơn giữa 2 ngành, đảm bảo ANTT trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như trong tỉnh để làm nền tảng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh từ đó tăng thêm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Đây cũng là sự khẳng định CĐ luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì việc làm đời sống của NLĐ và đảm bảo ANTT trong doanh nghiệp cũng như trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định công tác phối hợp giữa Công an và LĐLĐ tỉnh thực sự đã thu được kết quả tích cực, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không để nảy sinh các vụ việc phức tạp. Từ năm 2005 đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã cùng LĐLĐ tỉnh giải quyết 45 vụ phản ứng tập thể; phối hợp trong công tác tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác…

Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã góp phần vào đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội giúp cho sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Thọ Thanh Xuân- Q.Chi

Tìm kiếm:✨

  • NLĐ, Liên đoàn lao động, Người sử dụng lao động, Cán bộ công đoàn, Công đoàn, Đồng chí, Công nhân, LĐLĐ tỉnh Nam Định, Viên chức, Vũ Văn Nghĩa, Công an tỉnh Nam Định, Doanh nghiệp, Phạm Văn Long, Sự phát triển, An ninh trật tự