Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Báo Thanh Tra: Nam Định: Xử phạt doanh nghiệp vi phạm về thuế

Thanh tra tỉnh Nam Định vừa kiến nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty May TNHH Garnet Nam Định trong lĩnh vực thuế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/nam-dinh-xu-phat-doanh-nghiep-vi-pham-ve-thue_t114c1002n148868

Thanh tra tỉnh Nam Định đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-T.TR về việc chấp hành pháp luật về thuế đối với Công ty May TNHH Garnet Nam Định.

Quá trình thanh tra phát hiện, công ty chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất bán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và gia công cho thương nhân nước ngoài. Bởi vậy, việc xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng còn chưa chính xác.

Việc cập nhật, theo dõi, ghi chép, hạch toán cũng chưa chính xác. Theo đó, công ty hạch toán giá vốn không chính xác đối với hóa đơn thuê gia công năm 2015, đối với hàng sản xuất xuất khẩu và hàng tồn. Công ty hạch toán thiếu doanh thu xuất bán nguyên liệu, vật tư.

Công ty kê khai thiếu số cá nhân nhận thu nhập; kê khai, quyết toán thiếu thu nhập chịu thuế.

Công ty kê khai, quyết toán không đúng biểu mẫu đối với một số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động trên 3 tháng dẫn đến khai sai thuế suất và xác định sai số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Quá trình thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đoàn thanh tra phát hiện việc công ty xác định, kê khai, quyết toán số thuế phải nộp chưa chính xác với tổng số thiếu khoảng 168 triệu đồng.

Trong đó: Năm 2016 kê khai thiếu 86 triệu đồng (gồm: 71 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; 15 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân); năm 2017 kê khai thiếu 82 triệu đồng (gồm: 34 triệu đồng thuế giá trị gia tăng; 38 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 9 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân).

Thanh tra tỉnh Nam Định xác định, việc làm của Công ty May TNHH Garnet Nam Định là trái với quy định. Do vậy, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-T.Tr thu hồi vào ngân sách Nhà nước 168 triệu đồng.

Chấp hành quyết định của Thanh tra tỉnh Nam Định, Công ty May TNHH Garnet Nam Định đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Nam Định yêu cầu Công ty May TNHH Garnet Nam Định chấn chỉnh, khắc phục ngay những khuyết điểm, tồn tại đã được phát hiện trong quá trình thanh tra như đã nêu. Căn cứ số liệu thanh tra, thực hiện tự rà soát, điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Nam Định đề nghị Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nam Định căn cứ quy định pháp luật thực hiện việc xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với Công ty May TNHH Garnet Nam Định đã nêu tại mục kết luận thanh tra.

Hoàng Long

Tìm kiếm:✨

  • Thuế thu nhập cá nhân, Hạch toán, Hàng xuất, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập chịu thuế, Sổ sách kế toán, Quyết toán, Kê khai, Biểu mẫu, Nam Định, Hoàng Long, Giá vốn, Sai số, Gia công, Vi phạm hành chính