Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Nam Định khởi công nhà máy xử lý nước thải

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nam-dinh-khoi-cong-nha-may-xu-ly-nuoc-thai

Tìm kiếm:✨

  • Xử lý nước thải, Khởi công, Nam Định, Nhà máy