Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Báo VNEWS: 9/10 huyện tại Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/910-huyen-tai-nam-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi

Tìm kiếm:✨

  • Nam Định, Nông thôn, Chuẩn