Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Báo DĐDN: Doanh nghiệp công ích mong được tự chủ

Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định hiện nay đang quản lý 15 nhà máy nước cấp nước sạch nông thôn phục vụ cho 126 nghìn khách hàng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/doanh-nghiep-cong-ich-mong-duoc-tu-chu-158301.html

Tương đương gần 600 nghìn người trải dài ở 78 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Nam Định. Mặc dù là Công ty cổ phần nhưng nhà nước vẫn nắm giữ tới 99,43 %, còn lại là cổ đông của nhân dân đóng góp khi xây dựng mạng lưới đường ống và được trừ dần 2.000 đồng/m3 vào giá nước.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, công ty còn phải bảo toàn vốn nhà nước và kinh doanh có hiệu quả nhưng vẫn phải thu theo quy định của tỉnh. Trong khi quy hoạch giữa các ngành không đồng bộ, nên những năm gần đây, bình quân mỗi năm công ty liên tục phải di chuyển từ 15 đến 20 km đường ống, nhưng tiền do doanh nghiệp bỏ ra. Trong khi đó muốn di chuyển thì phải xin chủ trương đầu tư mất rất nhiều thời gian và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Vì vậy, Công ty đề nghị tỉnh Nam Định nhanh chóng thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doang nghiệp được tự chủ trong hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng giảm được chi phí vận hành bộ máy.

Đỗ Hùng ghi

Ông Vũ Văn Dạn, GĐ Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định

Tìm kiếm:✨

  • Doanh nghiệp công ích, Nhà máy nước, Đường ống, Tự chủ, Nước sạch, Vốn nhà nước, Thoái vốn, Nam Định, Bảo toàn, An sinh xã hội, Cổ đông, Sản xuất kinh doanh, Cơ quan quản lý, Nông thôn, Bộ máy, Nắm giữ, Mạng lưới, Có hiệu quả, Bình quân, Bỏ ra