Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo DĐDN: Doanh nghiệp mệt mỏi vì các thủ tục chuyển đổi mô hình

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định, được chuyển đổi hoạt động theo mô hình cổ phần từ 01/7/2016.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/doanh-nghiep-met-moi-vi-cac-thu-tuc-chuyen-doi-mo-hinh-156964.html

Tuy nhiên, hầu hết các khu đất của Công ty quản lý từ trước đến giờ đều phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất (thành đất thương mại), phải xin ý kiến cộng đồng dân cư nhất trí thì mới làm được thủ tục, còn nếu cộng đồng dân cư không nhất trí thì Công ty không thể hoàn thành được thủ tục xin thuê đất dẫn đến chậm tiến độ thoái vốn, do không xác định được giá trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Công ty đang được tạm giao quản lý Khu Liên hợp xử lý rác thải Nam Định được đầu tư gần 100 tỉ đồng năm 2003 trên diện tích 23 ha. Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh Nam Định ban hành cơ chế quản lý nhưng đã gần 3 năm nay chưa được phê duyệt, dẫn đến công tác đầu tư, sửa chữa, đại tu máy móc, phương tiện, dây truyền thiết bị, nhà xưởng… khu Liên hợp XLRT gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, Công ty đề nghị UBND tỉnh Nam Định sớm ban hành quy chế quản lý khu Liên hợp XLRT Nam Định và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích về thủ tục đất đai.

Đỗ Hùng ghi

Ông Trần Văn Định, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh Nam Định, Khu Liên, Đại tu, Tiền thân, Ban hành quy chế, Thoái vốn, Công ích, Liên hợp, Sở tài chính, Nhà xưởng, Thuê đất, Chuyển đổi, Cổ phần, Nhất trí, Xin ý kiến, Mệt mỏi, Dân cư, Rác thải, Tiến độ, Nam Định