Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định: Trên dưới đồng lòng, nông thôn khởi sắc

Những năm qua, các cấp ủy đảng ở huyện Ý Yên không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo từ đó tạo được niềm tin của nhân dân toàn huyện trong việc xây dựng một bức tranh nông thôn với diện mạo mới của vùng chiêm trũng Ý Yên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/huyen-y-yen--tinh-nam-dinh-tren-duoi-dong-long-nong-thon-khoi-sac-d105769.html

Phát triển từ điều kiện tự nhiên

Là một huyện nằm phía Tây Nam của tỉnh Nam Định, Ý Yên được tạo hóa ban cho vị trí địa lý với thổ nhưỡng phong phú, hệ thống sông ngòi lớn và kênh rạch khá thuận lợi vừa là nguồn nước ngọt, phù sa bồi đắt cho đồng ruộng vừa là tuyến đường thủy trong việc phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh đó huyện Ý Yên có nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch và tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho huyện Ý Yên phát triển thương mại dịch vụ, giao thương hàng hóa Đây cũng là tiền đề để huyện Ý Yên thực hiện chủ trương đúng đắn trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Là huyện có nhiều ngành nghề truyền thống và phát triển thêm nhiều ngành nghề mới theo nhu cầu của xã hội, Ý Yên đã và đang tạo nên một bức tranh đẹp ở vùng chiêm trũng với nhiều “gam màu” về đa dạng ngành nghề Với những giá trị văn hóa cốt lõi, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên luôn ý thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử nét đẹp văn hóa truyền thống.

Giáo dục là một trong những chỉ tiêu mà huyện Ý Yên luôn đề cao và chú trọng, nêu cao tinh thần hiếu học là nền tảng, tự hào và động lực để huyện Ý Yên luôn tạo điều kiện luộn lợi trong công cuộc “trồng người”.

Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới Bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự thiên và con người thuần hậu, thì huyện Ý Yên cũng gặp không ít những khó khăn trong quá trình 10 năm thực hiện chương trình Nông thôn mới.

Cụ thể, Ý Yên là vùng chiêm trũng với địa hình thấp và không đồng đều, thiên tai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ít nhiều có ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tỷ trọng nghành nông nghiệp còn khá cao so với một số các huyện khác, để tạo được cánh đồng mẫu lớn cơ bản hoàn thành nhưng còn gặp nhiều khó khăn bởi một số địa phương ruộng đất còn manh mún.

Bên cạnh đó, mật độ dân số và tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp còn khá cao, tỷ lệ lao động có tay nghề cao còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập. Lực lượng lao động dồi dào song cũng là áp lực cho giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra, nhất là môi trường ở các làng nghề, cụm công nghệp.

Trên dưới một lòng trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM; tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều năm qua, huyện Ý Yên đã huy động hơn 4.020 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, trường học, trạm y tế, mở rộng lưới điện, cấp nước sạch sinh hoạt, bảo đảm thiết chế văn hóa - thể thao, cải thiện nhà ở cho hộ nghèo…

Hàng trăm hộ dân đã tham gia hiến hàng chục héc-ta đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và công sức làm các công trình “thắp sáng đường quê”, đường giao thông… Nhờ vậy, đến nay huyện Ý Yên 32/32 xã đạt Nông thôn mới chiếm tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Ý Yên chia sẻ: Cấp ủy phân công từng đảng viên đi vận động hàng trăm hộ dân hiến khoảng hàng trăm m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng…

Từ năm 2011 đến nay, xã huy động các nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới được hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quá trình xây dựng nông thôn mới đưa ra bàn bạc, thảo luận trong cấp ủy và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả. Trong những năm qua bằng việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, huyện đã đầu tư xây mới hàng chục công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, bê-tông hóa đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm; kiên cố kênh mương cấp hai, cấp ba…

Kết quả đầu tư đã góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn tăng trưởng và phát triển bền vững, giúp giảm số hộ nghèo và an sinh xã hội được bảo đảm. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ngày càng vững mạnh.

Cùng với đó, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; tập trung mọi nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Ý Yên đã có nhiều đổi mới tích cực. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Để có được những thành tựu trên ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, sự ủng hộ nhiệt thành của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Nam Định thì còn là sự tự vận động, sự nỗ lực, sự đoàn kết đồng lòng của Cấp Ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Ý Yên.

Đây là niềm vinh dự của Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên sau 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua mọi khó khăn, tồn tại để đạt được những thành tựu đáng kể, góm phần không nhỏ để hoàn thiện “bức tranh” chung của nông thôn mới Việt Nam trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới mà toàn Đảng, Chính phủ, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thi đua.

Tìm kiếm:✨

  • Ý Yên, NTM, Đồng lòng, UBND huyện Ý Yên, Trên dưới, MTQG, Khởi sắc, Nam Định, Nội đồng, Đường giao thông, Cấp ủy, Thuần hậu, Mương, Tỷ trọng, Đảng bộ, Nông thôn, Ngành nghề, Hộ nghèo, Tuyến đường thủy, Chuyển dịch