Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐẢM BẢO 70% MẶT BẰNG SẠCH CHO DỰ ÁN CAO TỐC - BẮC NAM

Trong ngày 3/9, đoàn Giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc với các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc- Nam phía Đông. Đảm bảo giải phóng mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư tham gia dự án cao tốc Bắc Nam cũng như ổn định người dân trong khu vực tái định cư- là một trong những yêu cầu quan trọng của đoàn Giám sát Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội đặt ra cho các tỉnh tại các buổi làm việc

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/d%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-70m%E1%BA%A1t-b%C3%A0ng-s%E1%BA%A1ch-cho-d%E1%BB%A5-%C3%A1n-cao-t%C3%B3c-b%C3%A1c-nam/266240

Tìm kiếm:✨

  • Cao tốc Bắc Nam, Bắc nam, Cao tốc, Giải phóng mặt bằng, Tái định cư, Mặt bằng, Ninh Bình, Dự án đầu tư xây dựng, Nam Định, Buổi làm việc, Đường bộ, Phía đông, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trong khu vực, Nhà đầu tư, Giám sát, Đặt ra, Dự án