Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI DỰ ÁN CAO TÓC BẮC – NAM CỦA 3 TỈNH PHÍA BẮC

Sáng 3/9, đoàn công tác Ủy Ban kinh tế của Quốc hội và Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa với nội dung giám sát tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc- Nam phía Đông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/gi%C3%A1m-s%C3%A1t-vi%E1%BA%B9c-tri%E1%BA%BBn-khai-d%E1%BB%A5-%C3%A1n-cao-t%C3%B3c-b%C3%A1c-%E2%80%93-nam-c%E1%BB%A7a-3-t%E1%BB%89nh-ph%C3%ADa-b%C3%A1c/266239

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban kinh tế, Dự án đầu tư xây dựng, Nam Định, Đường bộ, Phía bắc, Phía đông, Thanh Hóa, Giám sát, Tình hình, Dự án, Triển khai