Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Nam Định cán đích nông thôn mới trước thời hạn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nam-dinh-can-dich-nong-thon-moi-truoc-thoi-han

Tìm kiếm:✨

  • Cán đích, Nam Định, Nông thôn, Thời hạn