Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Nam Định: Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

UBND tỉnh Nam Định đã công bố quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/xa-hoi/nam-dinh-khai-truong-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tintuc448864

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù, có con dấu, trụ sở riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Trung tâm có Giám đốc là một Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 2 phó giám đốc.

Duy Hưng

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND Tỉnh Nam Định, Thủ tục hành chính, Một cửa, Khai trương, Nam Định, Kiêm nhiệm, Con dấu, Đơn vị hành chính, Cơ quan chuyên môn, Liên thông, Tiếp nhận, Hành chính, Hồ sơ, Chánh văn phòng, Ban quản lý, Quyền hạn, Cơ quan nhà nước, Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân