Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Báo Bnews: Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 19/10, tại Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bnews, nguồn bài: http://bnews.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-tong-ket-10-nam-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi/137685.html

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thành Trung/BNEWS/TTXVN

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn Việt Nam.

Theo đó, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng được đồng bộ, khang trang từng bước đáp ứng nhu cầu nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp – dịch vụ, ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao và chất lượng hơn; Vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn đã được khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; thu nhập của người dân ngày một tăng cao...

Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 35,3% so với cuối năm 2015, và hoàn thành vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010 - 2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Đồng thời, đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước đã có 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 4 huyện (Hải Hậu - Nam Định; Nam Đàn - Nghệ An; Đơn Dương - Lâm Đồng và Xuân Lộc - Đồng Nai) được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới để tổng kết, đánh giá phục vụ xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn sau năm 2020.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định đã có 100% xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, hiện nay đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, mục tiêu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 15 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Có 40% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 80% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới áp dụng đối với cấp thôn theo quy định; Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020./.

Thành Trung/BNEWS/TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Nông thôn, Nam Định, Tổng kết, Ban Chỉ đạo Trung ương, Đơn Dương, Kiểu mẫu, Thành phố trực thuộc, Hải Hậu, Nguyễn Xuân Phúc, Nông thôn Việt Nam, Cấp huyện, Xuân Lộc, Chuẩn, Thủ tướng chính phủ, Nam Đàn, Thành tựu, Bộ mặt, Thu nhập bình quân, Hội nghị, Sự thay đổi