Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Báo CAND: EVN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong xây dựng nông thôn mới

Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2011-2020 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương vừa tổ chức tại Nam Định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2011-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/doanh-nghiep/evn-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-trong-xay-dung-nong-thon-moi-566318/

Trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình, EVN luôn nỗ lực cung cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn đáp ứng Tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình nông thôn mới (NTM). Kết quả, trong 10 năm (2010-2019), tỷ lệ số xã có điện đã tăng từ 98,69% (năm 2010) lên 100% (năm 2018) và số hộ dân có điện sử dụng tăng hơn 8,4 triệu hộ từ 97,31% tương ứng 19 triệu hộ (năm 2010) lên 99,47% tương ứng 27,41 triệu hộ (6-2019). Trong đó, số hộ dân nông thôn có điện sử dụng tăng từ 96,29% tương ứng 13,26 triệu hộ (năm 2010) lên 99,18% tương ứng 16,98 triệu hộ (6-2019), cấp thêm cho hơn 3,72 triệu hộ dân nông thôn có điện lưới. Mức độ phủ điện ở Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực Philippines 93%, Indonesia 98,1%, Ấn Độ 92,6%, Lào 93,6%.

Nhật Hạ

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Huân chương lao động, Hội đồng thi đua, Tập đoàn điện lực việt nam, Chung sức, Hạng nhất, Phong trào thi đua, Nông thôn, Tuyên dương, Điện lưới, Khen thưởng, Đón nhận, Tiêu chí, Nam Định, Tương ứng, Hộ dân, Vinh dự, Điện, Tiên tiến, Điển hình