Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Báo Công Lý: Nam Định: Đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đường sắt

Hạn chế đến mức thấp nhất TNGT đường sắt xảy ra, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương trong tỉnh Nam Định đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/nam-dinh-day-manh-va-tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-atgt-duong-sat-318142.html

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn dân, các cấp, các ngành trên phạm vi toàn tỉnh về đảm bảo trật tự ATGT nói chung và ATGT đường sắt nói riêng, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT đường sắt xảy ra, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong tỉnh Nam Định đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường sắt.

Cần xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt nhằm đảm bảo trật tự ATGT

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định, hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn tỉnh chủ yếu xảy ra tại các vị trí đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt. Các vụ tai nạn thường do người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người đi bộ qua đường ngang, lối đi tự mở không chú ý quan sát tàu hỏa, có trường hợp ngồi chơi hoặc làm việc cá nhân trên đường sắt vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Trước tình hình phức tạp về tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ngành thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Trong đó có việc đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, phổ biến Luật Đường sắt năm 2017 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành Luật.

Hàng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng với các đơn vị thành viên biên soạn tài liệu, phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động tại các địa bàn, vị trí trọng điểm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông khi đi qua đường sắt. Các địa phương có đường sắt đi qua cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, các tình huống gây tai nạn, các hiểm họa trên tuyến đường sắt… cho nhân dân; tổ chức cho các hộ dân sống hai bên đường sắt ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường sắt, không tự ý mở đường ngang, không lấn chiếm hành lang đường sắt.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng luôn chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, kiểm tra, rà soát các điểm giao cắt qua đường sắt là điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt, thực hiện các biện pháp cụ thể để khắc phục, có những biện pháp tuyên truyền thực tế ngay tại địa điểm phát hiện nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Để thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, thời gian tới Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với các đơn vị thành viên, UBND các huyện và các địa phương có đường sắt đi qua thực hiện nghiêm các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đường sắt, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc mở đường dân sinh qua đường sắt đấu nối trực tiếp vào đường chính, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt; cương quyết không để phát sinh thêm lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; chủ động lập kế hoạch, thực hiện lộ trình xóa bỏ đường dân sinh, lối đi tự mở trái phép, xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành các quy định về ATGT đường sắt để hoạt động giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng an toàn hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quách Chữ - Đức Tôn

Tìm kiếm:✨

  • An toàn giao thông, Tai nạn giao thông, Luật Đường sắt, Trật tự, Đường sắt, Điểm đen, Nam Định, Tuyến đường sắt, Đến mức, Ban ngành, Phương tiện giao thông đường bộ, Mở đường, Dân sinh, Gom, Hướng dẫn thi hành, Giao thông, Đấu nối, Tuyên truyền, Biên soạn, Hiểm họa