Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo TNMT: Nam Định: Lấy ý kiến về các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

UBND tỉnh Nam Định đã và đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc đề án 'Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/nam-dinh-lay-y-kien-ve-cac-khu-vuc-phai-thiet-lap-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-294986.html

Việc lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định dựa trên 3 tiêu chí: Khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Đồng thời bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Nhà thờ đổ xã Hải Lý, nơi có tốc độ xói lở cao tại xã Hải Hậu

Phạm vi thực hiện Đề án là 20 xã, thị trấn ven biển và vùng biển ven bờ thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng.

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh Nam Định, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Lấy ý kiến, Xói lở, Nam Định, Bờ biển, Điều kiện thực tế, Hành lang, Hệ sinh thái, Danh mục, Tính khả thi, Ven biển, Thiết lập, Nước biển, Dự thảo, Dân cư, Đề án, Hiện trạng