Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo CAND: Công an huyện Mỹ Lộc truy tìm chủ sở hữu và người vi phạm

Hiện nay, Công an huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đang tạm giữ 41 xe mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, chưa rõ chủ sở hữu, người vi phạm hoặc những người này không đến liên hệ giải quyết để nhận lại phương tiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/cong-an-huyen-my-loc-truy-tim-chu-so-huu-va-nguoi-vi-pham-568445/

Căn cứ Điều 82, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 2/6/2012; căn cứ Điều 17 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, để xử lý số phương tiện bị tạm giữ theo quy định, Công an huyện Mỹ Lộc thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người vi phạm của các xe mô tô dưới đây liên hệ theo số điện thoại 0228.3810695 để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hôm nay (4-11-2019), nếu chủ sở hữu, người vi phạm không đến nhận thì các xe mô tô này sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Danh sách phương tiện hiện đang bị Công an huyện Mỹ Lộc tạm giữ:

CAH Mỹ Lộc

Tìm kiếm:✨

  • Công an huyện Mỹ Lộc, Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, Sung công, Truy tìm, Chủ sở hữu, Chưa rõ, Tịch thu, Vi phạm hành chính, Tạm giữ, Nam Định, An toàn giao thông, Đường bộ, Thủ tục hành chính, Trật tự, Tang vật, Số điện thoại, Bảo quản, Mô tô, Liên hệ, Phương tiện